Selected Paper Publications

1.   Xiucai Ye, Jie Li, and Li Xu, gDistributed Separate Coding: Concept, Method, and Performance for Continuous Data Collection in Wireless Sensor Networks with a Mobile Base Station,h ACM Transactions on Sensor Networks (ACM TOSN), accepted

2.  Jie Li, Huang Lu, and Mohsen Guizani, "ACPN: A Novel Authentication Framework with Conditional Privacy-preservation and Non-repudiation for VANETs," IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), accepted.

3.  Xiaoyan Wang and Jie Li, "Improving the Network Lifetime of MANETs through Cooperative MAC Protocol Design," IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), accepted.

4.  Huang Lu, Jie Li, and Mohsen Guizani, gSecure and Efficient Data Transmission for Cluster-based Wireless Sensor Networks,h IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), accepted.

5.  Xiaoyan Wang, Jie Li, and Feilong Tang, gNetwork Coding Aware Cooperative MAC Protocol for Wireless Ad Hoc Networks,h IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), accepted.

6.  Feilong Tang, Leonard Barolli, Jie Li, "A Joint Design for Distributed Stable Routing and Channel Assignment over Multi-Hop and Multi-Flow Mobile Ad Hoc Cognitive Networks," IEEE Transactions on Industrial Informatics (IEEE TII), vol. 25, issue 1, pp. 167-179, January 2014.

7.  Yu Gu, Yusheng Ji, Jie Li, and Baohua Zhao, "ESWC: Efficient Scheduling for the Mobile Sink in Wireless Sensor Networks with Delay Constraint," IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, (IEEE TPDS) vol. 24, issue 7, July 2013.

8.    Yu Gu, Yusheng Ji, Jie Li, Baohua Zhao, "Covering Targets in Sensor Networks: From Time Domain to Space Domain," IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), vol 23, issue 9, pp. 1643-1656, Sept. 2012.

9.   Yongsheng Liu, Jie Li, and Mohsen Guizani, gPKC based Broadcast Authentication using Signature Amortization for WSNs,h IEEE Transactions on Wireless Communications (IEEE TC), vol. 11, issue 6, pp. 2106-2115, June 2012.

10. Biao Han, Jie Li, Jingshu Su, Jiannong Cao,gSelf-supported Cooperative Networking for Emergency Services in Multi-hop Wireless Networks,h IEEE Journal on Selected Areas in Communications (IEEE JSAC), pp. 450-457, vol. 20, issue 2, February, 2012.

11. Keqin Li and Jie Li, "Optimal Energy Allocation in Heterogeneous Wireless Sensor Networks for Lifetime Maximization," Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), pp. 902-916, vol. 72, issue 7, July, 2012.

12. Pan Li, Yuguang Fang, Jie Li, and Xiaoxia Huang, "Smooth Trade-offs Between Throughput and Delay in Mobile Ad Hoc Networks," IEEE Transactions on Mobile Computing (IEEE TMC), pp. 427-438, vol. 11, no issue 3, March 2012.

13. Khoriba Ghada, Jie Li, and Yusheng Ji, gCross-Layer Design for Topology Control and Routing in MANETs,h Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC), Wiley, pp. 257-267, vol. 12, issue 3, February 2012.

14. Hui Zhou, Pingyi Fan, Jie Li, "Global Proportional Fair Scheduling for Networks with Multiple Base Stations," IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), pp. 1867-1879, vol. 60, issue 4, May 2011.

15. Biao Han, Jie Li, and Jinshu Su, "Self-supported Congestion-aware Networking for Emergency Services in WANETs," Proceeding of the 30th IEEE International Conference on Computer Communication (IEEE INFOCOM 2011), 9 pages in CD-ROM, Shanghai, China, April 10-15, 2011.

16. Wei Li, Jie Li, and Pingyi Fan, gNetwork Coding for Two-way Relaying Networks over Rayleigh Fading Channels,h IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), pp. 4476-4488, vol. 59, no. 9, November 2010.

17. Pan Li, Yuguang Fang, and Jie Li, gThroughput, Delay, and Mobility in Wireless Ad Hoc Networks,h Proceedings of The 29th IEEE International Conference on Computer Communications (IEEE INFOCOM 2010), 10 pages in CD-ROM, San Diego, CA, USA, March 15-19, 2010.

18. Ghada Ahmed Khoriba, Jie Li, Yusheng Ji, and Guojun Wang, gCross-layer Approach for Energy Efficient Routing in WANETs,h Proceedings of IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (IEEE MASS 2009), 10 pages in CD-ROM, October 12-15, 2009, Macau, P.R.C.

19. Qian Wang, Pingzhi Fan, Jie Li, Yi Pan, gModeling and Cost Analysis of Movement-Based Location Management for PCS Networks with HLR/VLR Architecture and General Location Area and Cell Residence Time Distributions,h IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), vol. 57, issue 6, pp. 3815-3831, Nov. 2008.

20.Jie Li, Ruidong Li, and Jien Kato, "Future Trust Management Framework for Mobile Ad Hoc Networks," IEEE Communication Magazine, vol. 46, no. 4, pp. 108-114, April 2008.

21. Peng Liu, Jie, Li, Sushil Jajodia, Paul Ammann, "Can Follow Concurrency Control," IEEE Transactions on Computers (IEEE TC), vol. 56, issue 10, pp. 1452-1430, Oct. 2007.

22.J. Li and H. Chen, "Mobility Support for IP-based Networks," IEEE Communications Magazine, vol. 43, no. 10, pp.. 127-132, October, 2005.

23.J. Li, Y. Pan, and Y. Xiao, "Performance Study of Multiple Route Dynamic Source Routing Protocols for Mobile Ad Hoc Networks," Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), vol. 65, issue 2, pp. 169-177, February 2005.

24.J. Li, A. Kubota, H. Kameda, "Location Management for PCS Networks with Consideration of Mobility Patterns," Proceedings of@The 2005 IEEE Conference on Computer Communications (IEEE INFOCOM 2005), 10 pages in CD-ROM, March 13-17, 2005, Miami, Florida, USA.

25.J. Li, Y. Pan, and Y. Xiao, "Dynamic HLR Scheme for Location Management in PCS Networks," Proceedings of@The IEEE Conference on Computer Communications (IEEE INFOCOM 2004), The Twenty-third Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies, 11 pages in CD-ROM, March 7-11, 2004, Hong Kong.

26.Y. Xiao, Y. Pan, and J. Li, gDesign and Analysis of Location Management for 3G Cellular Networks,h IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), vol. 15, no. 4, pp. 339-349, April, 2004.

27.Y. Jiang, J. Li, and S. Nishimura, "A General Stochastic Model for Dynamic Locking in Database Systems," IEEE Transactions on Computers (IEEE TC), vol. 53, no. 3, pp. 308-319, March, 2004.

28.A. Vasilache, J. Li, and H. Kameda, "Threshold-Based Load Balancing for Multiple Home Agents in Mobile IP Networks," Telecommunications Systems, vol. 22, issue 1-4, pp. 11-31, January-April, 2003.

29.J. Li, Y. Pan, and H. Shen, "More Efficient Topological Sort Using Reconfigurable Optical Buses,'' The Journal of Supercomputing, An International Journal of High-Performance Computer Design, Analysis, and Use, vol. 24, issue 3, pp. 251-258, March 2003.7.

30.J. Li, Y. Pan, and X. Jia, ``Analysis of Dynamic Location Management for PCS Networks,'' IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT), vol 51, issue 5, pp. 1109- 1119, Sep. 2002.

31. Y. Pan, Y. Li, J. Li, K. Li, S. Zheng, "Efficient Parallel Algorithm for Distance Maps of 2D Binary Images Using An Optical Bus,'' IEEE Transsactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 32, no. 2, pp. 228-236, March 2002.

32.X. Jia, W. Zhao, and J. Li, ``An integrated routing and admission control mechanism for real-time multicast connections in ATM networks,'' IEEE Transactions on Communications, vol. 49, no. 9, pp. 1515-1519, September, 2001.

33.J. Li, H. Kameda, and K. Li, "Optimal Dynamic Mobility Management for PCS Networks," IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 8, no. 3, pp. 319-327, June, 2000.

34.J. Li and H. Kameda, "Load Balancing Problems for Multi-class Jobs Load Balancing Problems for Multi-class Jobs in Distributed/Parallel Computer Systems,'' IEEE Transactions on Computers , vol. 47, no. 3, pp. 322-332, March, 1998.

35.J. Li, J. Wang, H. Kameda and K. Li, "An Effective Scheduling Algorithm for Parallel Transaction Processing Systems,'' Proc. IEEE 1997 National Aerospace and Electronic Conference (IEEE NAECON '97), pp. 181-188, Dayton, Ohio, USA, July 14-18, 1997.  (The First Place, Best Paper Awards)

36.J. Li and H. Kameda, "A Decomposition Algorithm for Optimal Static Load Balancing in Tree Hierarchy Network Configurations,'' IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (IEEE TPDS), vol. 5, no. 5, pp. 540-548, May 1994 .